تورهای زیارتی

در کشورهای ایران و عراق و عربستان محل ها و شهر های مختلی وجود دارد که برای ما مسلمانان دارای جایگاه بسیار والایی هست و این شهر ها به علت محل های حرم شریف پیغمبر (ص) امامان (ع) به بزرگترین زیارت گاههای جهان بدل شده است و هر ساله میلیون ها مسلمان را به جهت زیارت به سوی خود می کشد

بجز این کشور ها در کشور فلسطین هم یک محل زیارتی بسیار مهم قرار دارد که متاسفانه سالها است این محل در اشغال رژیم غاصب اسرائیل بوده و مردم مسلمان از زیارت قبله اول مسلمین یعنی قدس شریف محروم هستند

انشالا به زودی زود شاهد از بین رفتن این رژیم فاسد و جعلی و آزاد شدن قدس عزیز خواهیم بود